fbpx

ugm

Saluran Perdana

BILKOD SENARAI PROGRAMTEMPOH PENGAJIAN (SEMESTER)
ALIRAN SAINS
1.US6481001SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (KEPUJIAN) [PENGKOMPUTERAN CERDAS/ INFRASTRUKTUR KOMPUTERAN/ KEJURUTERAAN PERISIAN]8
2.US6724001DOKTOR PERGIGIAN #10
3.US6727001SARJANA MUDA FARMASI (KEPUJIAN) #8
4.US6443001SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (KEPUJIAN) (GEOFIZIK)8
5.US6421001SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (KEPUJIAN) (BIOLOGI GUNAAN)[BIOTEKNOLOGI/ AGROBIOLOGI/ BIOLOGI AKUATIK/ BIOLOGI PERSEKITARAN/ ENTAMOLOGI DAN PARASITOLOGI]8
6.US6442001SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (KEPUJIAN) (KIMIA ANALISIS)8
7.US6545002SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (KEPUJIAN) (KIMIA INDUSTRI)8
8.US6462001SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (KEPUJIAN) (STATISTIK GUNAAN)8
9.US6461002SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (KEPUJIAN) (MATEMATIK DAN EKONOMI)8 
10.US6545003SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (KEPUJIAN) (FIZIK PERUBATAN)8
11.US6526002SARJANA MUDA KEJURUTERAAN AWAM DENGAN KEPUJIAN8
12.US6524001SARJANA MUDA KEJURUTERAAN KIMIA DENGAN KEPUJIAN8
13.US6521001SARJANA MUDA KEJURUTERAAN MEKANIKAL DENGAN KEPUJIAN8
14.US6524002SARJANA MUDA KEJURUTERAAN SUMBER MINERAL DENGAN KEPUJIAN8
15.US6527001SARJANA MUDA KEJURUTERAAN BAHAN DENGAN KEPUJIAN8
16.US6540001SARJANA MUDA KEJURUTERAAN PEMBUATAN DENGAN PENGURUSAN DENGAN KEPUJIAN8
17.US6525001SARJANA MUDA KEJURUTERAAN AEROANGKASA DENGAN KEPUJIAN8
18.US6522001SARJANA MUDA KEJURUTERAAN ELEKTRIK DENGAN KEPUJIAN8
19.US6523001SARJANA MUDA KEJURUTERAAN MEKATRONIK DENGAN KEPUJIAN8
20.US6524003SARJANA MUDA KEJURUTERAAN POLIMER DENGAN KEPUJIAN8
21.US6523002SARJANA MUDA KEJURUTERAAN ELEKTRONIK DENGAN KEPUJIAN8
22.US6721001DOKTOR PERUBATAN#10
23.US6725001SARJANA MUDA SAINS BIOPERUBATAN (KEPUJIAN) 8
24.US6725002SARJANA MUDA SINARAN PERUBATAN (KEPUJIAN) #8
25.US6726001SARJANA MUDA DIETETIK (KEPUJIAN) #8
26.US6726002SARJANA MUDA PEMAKANAN (KEPUJIAN)8
27.US6721002SARJANA MUDA AUDIOLOGI (KEPUJIAN) #8
28.US6862001SARJANA MUDA KESIHATAN PERSEKITARAN DAN PEKERJAAN (KEPUJIAN)8
29.US6545005SARJANA MUDA SAINS DALAM SAINS FORENSIK (KEPUJIAN)8
30.US6723001SARJANA MUDA KEJURURAWATAN (KEPUJIAN)#8
31.US6813001SARJANA MUDA SAINS KESIHATAN (KEPUJIAN) (SAINS SENAMAN DAN SUKAN) #7
32.US6421002SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) (BIOLOGI) [MIKROBIOLOGI/ BIOLOGI TUMBUHAN/ BIOLOGI HAIWAN]8
33.US6461004SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) (MATEMATIK)
34.US6441001SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) (FIZIK)8
35.US6442002SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) (KIMIA)8
36.US6145002SARJANA MUDA SAINS DENGAN PENDIDIKAN (KEPUJIAN) [MATEMATIK/ FIZIK/ KIMIA/ BIOLOGI] #8
37.US6541001SARJANA MUDA TEKNOLOGI (KEPUJIAN) (MAKANAN)8
38.US6543001SARJANA MUDA TEKNOLOGI (KEPUJIAN) (BIOSUMBER)7
39.US6524005SARJANA MUDA TEKNOLOGI (KEPUJIAN) (PERSEKITARAN)7
ALIRAN SASTERA
40.US6220001SARJANA MUDA SASTERA (KEPUJIAN) [PENGAJIAN BAHASA INGGERIS/ PENGAJIAN BAHASA MALAYSIA/ GEOGRAFI/ SEJARAH/ KESUSASTERAAN]7
41.US6224001SARJANA MUDA SASTERA (KEPUJIAN) (BAHASA INGGERIS DAN KESUSASTERAAN)7
42.US6145001SARJANA MUDA SASTERA DENGAN PENDIDIKAN (KEPUJIAN) [BAHASA MALAYSIA/ GEOGRAFI/ SEJARAH] #8
ALIRAN SAINS DAN SASTERA
43.US6321001SARJANA MUDA KOMUNIKASI (KEPUJIAN) [FILEM DAN PENYIARAN/ KOMUNIKASI PEMUJUKAN/ KEWARTAWANAN] #8
44.US6310001SARJANA MUDA SAINS KEMASYARAKATAN (KEPUJIAN) [ANTROPOLOGI DAN SOSIOLOGI/ EKONOMI/ SAINS POLITIK/ PERANCANGAN DAN PENGURUSAN PEMBANGUNAN]8
45.US6212001SARJANA MUDA SENI MUZIK (KEPUJIAN) (SENI PERSEMBAHAN DAN PEDAGOGI) #8
46.US6212002SARJANA MUDA SENI HALUS (KEPUJIAN) (LAKONAN DAN PENGARAHAN) #8
47.US6211001SARJANA MUDA SASTERA (KEPUJIAN) (SENI HALUS) #8
48.US6762001SARJANA MUDA KERJA SOSIAL (KEPUJIAN) #8
49.US6214001SARJANA MUDA SENI HALUS (KEPUJIAN) (GRAFIK KOMUNIKASI) #8
50.US6213001SARJANA MUDA SENI HALUS (KEPUJIAN) (REKABENTUK DAN TEKNOLOGI MEDIA BARU) #8
51.US6214002SARJANA MUDA SENI HALUS (KEPUJIAN) (REKABENTUK PRODUK) #8
52.US6222001SARJANA MUDA SASTERA (KEPUJIAN) (TERJEMAHAN DENGAN INTERPRETASI)7
53.US6222002SARJANA MUDA SASTERA (KEPUJIAN) (BAHASA INGGERIS UNTUK PROFESIONAL)6
54.US6314001SARJANA MUDA EKONOMI (KEPUJIAN) #8
55.US6344001SARJANA MUDA PERAKAUNAN (KEPUJIAN) #8
56.US6581001SARJANA MUDA SAINS SENI BINA (KEPUJIAN) #6
57.US6581002SARJANA MUDA PERANCANGAN BANDAR DAN WILAYAH (KEPUJIAN)8
58.US6582001SARJANA MUDA UKUR BANGUNAN (KEPUJIAN)7
59.US6526001SARJANA MUDA SAINS (PERUMAHAN, BANGUNAN DAN PERANCANGAN) (KEPUJIAN) (UKUR BAHAN) 
6
60.US6582004SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) (PENGURUSAN PROJEK BINAAN)8
61.US6214003SARJANA MUDA SENI BINA DALAMAN (KEPUJIAN) #8
62.US6582003SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN BANGUNAN (KEPUJIAN)8
63.US6345001SARJANA MUDA PENGURUSAN (KEPUJIAN) [ANALITIK PERNIAGAAN/KEWANGAN/PERNIAGAAN ANTARABANGSA/KEWANGAN ISLAM/PEMASARAN/PENGURUSAN OPERASI/STRATEGI DAN PENGURUSAN ORGANISASI]7
64.US6145003SARJANA MUDA PENDIDIKAN (KEPUJIAN) (PENDIDIKAN KHAS) #8
65.US6145004SARJANA MUDA PENDIDIKAN (KEPUJIAN) (TESOL) #8

NOTA : # program yang mempunyai syarat temu duga

Pin It

underlocal 01underlocal 02underlocal 03underlocal 04underlocal 05

 

side under local 01
side under local 02
side under local 03
side under local 04
side under local 05

UNIT PENGAMBILAN PELAJAR
Bahagian Pengurusan Akademik, Jabatan Pendaftar, Bangunan Canselori
Universiti Sains Malaysia, 11800 Pulau Pinang, Malaysia.
xtel 1 300 888 876 / +604-6533196  | xfax +6046533328   |  xemel admissions@usm.my   |  xfb Student Admissions USM

tanye
  © Hak cipta terpelihara 2017 by Universiti Sains Malaysia.  |  ic account circle white 18dp 1x

UNIT PENGAMBILAN PELAJAR
Bahagian Pengurusan Akademik, Jabatan Pendaftar, Bangunan Canselori, Universiti Sains Malaysia, 11800 Pulau Pinang, Malaysia.

xtel 1 300 888 876
xtel +604-6533196 
xfax +6046533328  
xemel admissions@usm.my  
xfb Student Admissions USM


tanye 
© Hak cipta terpelihara 2017 by Universiti Sains Malaysia.  |  ic account circle white 18dp 1x