fbpx

ugm

Saluran Alternatif

BILKODSENARAI PROGRAMTEMPOH PENGAJIAN (SEMESTER) 
KEMASUKAN KHAS
1.SA03SARJANA MUDA SAINS KEMASYARAKATAN (KEPUJIAN) (PERANCANGAN DAN PENGURUSAN PEMBANGUNAN) #8
2.SA09SARJANA MUDA KERJA SOSIAL (KEPUJIAN) #8
SALURAN KEDUA
1.SH03SARJANA MUDA SAINS (PERUMAHAN, BANGUNAN DAN PERANCANGAN) (KEPUJIAN) (SENI BINA) #6
2.SH05SARJANA MUDA SAINS (PERUMAHAN, BANGUNAN DAN PERANCANGAN) (KEPUJIAN) (UKUR BANGUNAN) #
3.SH06SARJANA MUDA SAINS (PERUMAHAN, BANGUNAN DAN PERANCANGAN) (KEPUJIAN) (UKUR BAHAN) #6
4.SH08SARJANA MUDA SAINS (PERUMAHAN, BANGUNAN DAN PERANCANGAN) (KEPUJIAN) (PENGURUSAN BINAAN) #6
5.SH13SARJANA MUDA SAINS (PERUMAHAN, BANGUNAN DAN PERANCANGAN) (KEPUJIAN) (TEKNOLOGI BANGUNAN) #6
6.SH20SARJANA MUDA PERANCANGAN BANDAR DAN WILAYAH (KEPUJIAN) #8
7.SH25SARJANA MUDA SENI BINA DALAMAN (KEPUJIAN) #8
8.SK01SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) (KEJURUTERAAN AWAM) #8
9.SM03SARJANA MUDA SAINS KESIHATAN (KEPUJIAN) (BIOPERUBATAN) #8
10.SM07SARJANA MUDA SAINS KESIHATAN (KEPUJIAN) (AUDIOLOGI) #8
11.SM10SARJANA MUDA SAINS KESIHATAN (KEPUJIAN) (KESIHATAN PERSEKITARAN DAN PEKERJAAN) #8
12.SM11SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) (SAINS FORENSIK) #8
13.SM17SARJANA MUDA SAINS KESIHATAN (KEPUJIAN) (PATOLOGI PERTUTURAN) #8
14.SM18SARJANA MUDA SAINS KESIHATAN (KEPUJIAN) (SAINS SENAMAN DAN SUKAN) #7 
15.ST01SARJANA MUDA PENDIDIKAN (KEPUJIAN) (SASTERA DENGAN PENDIDIKAN) #8
16.ST02SARJANA MUDA PENDIDIKAN (KEPUJIAN) (SAINS DENGAN PENDIDIKAN) #8
17.ST10SARJANA MUDA PENDIDIKAN (KEPUJIAN) (PENDIDIKAN KHAS) #8
18.ST39SARJANA MUDA PENDIDIKAN (KEPUJIAN) (TESOL) #8
19.SY01SARJANA MUDA TEKNOLOGI (KEPUJIAN) (MAKANAN) #8
20.SY03SARJANA MUDA TEKNOLOGI (KEPUJIAN) (BIOSUMBER, KERTAS DAN PENGLITUP) #7
21.SY06SARJANA MUDA TEKNOLOGI (KEPUJIAN) (PERSEKITARAN) #7
22.SY07SARJANA MUDA TEKNOLOGI (KEPUJIAN) (BIOPROSES) #8 
PENDIDIKAN SEPANJANG HAYAT (PSH)
WARGA BUDAYA
1.SA05SARJANA MUDA SENI MUZIK (KEPUJIAN) (SENI PERSEMBAHAN DAN PEDAGOGI) #8
2.SA06SARJANA MUDA SENI HALUS (KEPUJIAN) (LAKONAN DAN PENGARAHAN) #8
3.SA07SARJANA MUDA SASTERA (KEPUJIAN) (SENI HALUS) #8
4.SA11SARJANA MUDA SENI HALUS (KEPUJIAN) (GRAFIK KOMUNIKASI) #8
5.SA54SARJANA MUDA SENI HALUS (KEPUJIAN) (REKABENTUK DAN TEKNOLOGI MEDIA BARU) #8
6.SA55SARJANA MUDA SENI HALUS (KEPUJIAN) (REKABENTUK PRODUK) #8
PENDIDIKAN SEPANJANG HAYAT (PSH)
WARGA SUKAN
1.SA00SARJANA MUDA SASTERA (KEPUJIAN)7
2.SA02SARJANA MUDA KOMUNIKASI (KEPUJIAN) #8
3.SA03SARJANA MUDA SAINS KEMASYARAKATAN (KEPUJIAN) (PERANCANGAN DAN PENGURUSAN PEMBANGUNAN)8
4.SA05SARJANA MUDA SENI MUZIK (KEPUJIAN) (SENI PERSEMBAHAN DAN PEDAGOGI) #8
5.SA06SARJANA MUDA SENI HALUS (KEPUJIAN) (LAKONAN DAN PENGARAHAN) #8
6.SA07SARJANA MUDA SASTERA (KEPUJIAN) (SENI HALUS) #8
7.SA11SARJANA MUDA SENI HALUS (KEPUJIAN) (GRAFIK KOMUNIKASI) #8
8.SA54SARJANA MUDA SENI HALUS (KEPUJIAN) (REKABENTUK DAN TEKNOLOGI MEDIA BARU) #8
9.SA55SARJANA MUDA SENI HALUS (KEPUJIAN) (REKABENTUK PRODUK) #8
10.SG02SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (KEPUJIAN) (BIOLOGI GUNAAN)8
11.SG03SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (KEPUJIAN) (KIMIA ANALISIS)8
12.SG04SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (KEPUJIAN) (KIMIA INDUSTRI)8
13.SH03SARJANA MUDA SAINS (PERUMAHAN, BANGUNAN DAN PERANCANGAN) (KEPUJIAN) (SENI BINA) #6
14.SH05SARJANA MUDA SAINS (PERUMAHAN, BANGUNAN DAN PERANCANGAN) (KEPUJIAN) (UKUR BANGUNAN)6
15.SH06SARJANA MUDA SAINS (PERUMAHAN, BANGUNAN DAN PERANCANGAN) (KEPUJIAN) (UKUR BAHAN) #6
16.SH08SARJANA MUDA SAINS (PERUMAHAN, BANGUNAN DAN PERANCANGAN) (KEPUJIAN) (PENGURUSAN BINAAN) 
6
17.SH13SARJANA MUDA SAINS (PERUMAHAN, BANGUNAN DAN PERANCANGAN) (KEPUJIAN) (TEKNOLOGI BANGUNAN)6
18.SH20SARJANA MUDA PERANCANGAN BANDAR DAN WILAYAH (KEPUJIAN) 
8
19.SH25SARJANA MUDA SAINS SENI BINA DALAMAN (KEPUJIAN) #8
20.SK06SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) (KEJURUTERAAN SUMBER MINERAL)8 
21.SK12SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) (KEJURUTERAAN BAHAN)8
22.SK32SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) (KEJURUTERAAN POLIMER)8
23.SM06SARJANA MUDA SAINS KESIHATAN (KEPUJIAN) (PEMAKANAN)8
24.SM18SARJANA MUDA SAINS KESIHATAN (KEPUJIAN) (SAINS SENAMAN DAN SUKAN) #7
25.SP00SARJANA MUDA PENGURUSAN (KEPUJIAN)8
26.SS02SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) (BIOLOGI)8
27.SS15SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) (FIZIK)8
28.SS28SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) (KIMIA)8
PENDIDIKAN SEPANJANG HAYAT (PSH)
WARGA EMAS
1.SA00SARJANA MUDA SASTERA (KEPUJIAN) #7
2.SA02SARJANA MUDA KOMUNIKASI (KEPUJIAN) #8
3.SA03SARJANA MUDA SAINS KEMASYARAKATAN (KEPUJIAN) (PERANCANGAN DAN PENGURUSAN PEMBANGUNAN ) #8
4.SA05SARJANA MUDA SENI MUZIK (KEPUJIAN) (SENI PERSEMBAHAN DAN PEDAGOGI) #8
5.SA06SARJANA MUDA SENI HALUS (KEPUJIAN) (LAKONAN DAN PENGARAHAN) #8
6.SA07SARJANA MUDA SASTERA (KEPUJIAN) (SENI HALUS) #8
7.SA09SARJANA MUDA KERJA SOSIAL (KEPUJIAN) #8
8.SA11SARJANA MUDA SENI HALUS (KEPUJIAN) (GRAFIK KOMUNIKASI) #8
9.SA54SARJANA MUDA SENI HALUS (KEPUJIAN) (REKABENTUK DAN TEKNOLOGI MEDIA BARU) #8
10.SA55SARJANA MUDA SENI HALUS (KEPUJIAN) (REKABENTUK PRODUK) #8
11.SB02SARJANA MUDA SASTERA (KEPUJIAN) (BAHASA INGGERIS UNTUK PROFESIONAL) #7
12.SG00SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (KEPUJIAN) (FIZIK GUNAAN) #8
13.SG01SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (KEPUJIAN) (GEOFIZIK) #8
14.SG02SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (KEPUJIAN) (BIOLOGI GUNAAN) #8
15.SG03SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (KEPUJIAN) (KIMIA ANALISIS) 8
16.SG04SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (KEPUJIAN) (KIMIA INDUSTRI)8
17.SG05SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (KEPUJIAN) (PEMODELAN MATEMATIK) #8
18.SG06SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (KEPUJIAN) (STATISTIK GUNAAN) #8
19.SG25SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (KEPUJIAN) (PENYELIDIKAN OPERASI) #8
20.SG28SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (KEPUJIAN) (FIZIK PERUBATAN) #8
21.SG29SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (KEPUJIAN) (FIZIK KEJURUTERAAN) #8
22.SH05SARJANA MUDA SAINS (PERUMAHAN, BANGUNAN DAN PERANCANGAN (KEPUJIAN)(UKUR BANGUNAN) #6
23.SH06SARJANA MUDA SAINS (PERUMAHAN, BANGUNAN DAN PERANCANGAN) (KEPUJIAN) (UKUR BAHAN) #6
24.SH08SARJANA MUDA SAINS (PERUMAHAN, BANGUNAN DAN PERANCANGAN) (KEPUJIAN) (PENGURUSAN BINAAN) #6
25.SH13SARJANA MUDA SAINS (PERUMAHAN, BANGUNAN DAN PERANCANGAN) (KEPUJIAN) (TEKNOLOGI BANGUNAN) #6
26.SH20SARJANA MUDA SAINS PERANCANGAN BANDAR DAN WILAYAH (KEPUJIAN) #8
27.SM03SARJANA MUDA SAINS KESIHATAN (KEPUJIAN) (BIOPERUBATAN) #8
28.SM06SARJANA MUDA SAINS KESIHATAN (KEPUJIAN) (PEMAKANAN) #8
29.SP00SARJANA MUDA PENGURUSAN (KEPUJIAN) #8
30.SS02SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) (BIOLOGI) #8
31.SS15SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) (FIZIK) #8
32.SS28SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) (KIMIA)8
33.ST01SARJANA MUDA PENDIDIKAN (KEPUJIAN) (SASTERA DENGAN PENDIDIKAN) #8
34.ST02SARJANA MUDA PENDIDIKAN (KEPUJIAN) (SAINS DENGAN PENDIDIKAN) #8
35.ST10SARJANA MUDA PENDIDIKAN (KEPUJIAN) (PENDIDIKAN KHAS) #8
36.ST39SARJANA MUDA PENDIDIKAN (KEPUJIAN) (TESOL) #8

NOTA : # program yang mempunyai syarat temu duga

Pin It

underlocal 01underlocal 02underlocal 03underlocal 04underlocal 05

 

side under local 01
side under local 02
side under local 03
side under local 04
side under local 05

UNIT PENGAMBILAN PELAJAR
Bahagian Pengurusan Akademik, Jabatan Pendaftar, Bangunan Canselori
Universiti Sains Malaysia, 11800 Pulau Pinang, Malaysia.
xtel 1 300 888 876 / +604-6533196  | xfax +6046533328   |  xemel admissions@usm.my   |  xfb Student Admissions USM

tanye
  © Hak cipta terpelihara 2017 by Universiti Sains Malaysia.  |  ic account circle white 18dp 1x

UNIT PENGAMBILAN PELAJAR
Bahagian Pengurusan Akademik, Jabatan Pendaftar, Bangunan Canselori, Universiti Sains Malaysia, 11800 Pulau Pinang, Malaysia.

xtel 1 300 888 876
xtel +604-6533196 
xfax +6046533328  
xemel admissions@usm.my  
xfb Student Admissions USM


tanye 
© Hak cipta terpelihara 2017 by Universiti Sains Malaysia.  |  ic account circle white 18dp 1x