fbpx

ugm

Saluran Alternatif

BILKODSENARAI PROGRAMTEMPOH PENGAJIAN (SEMESTER) 
SALURAN KEDUA
1.US6310001SARJANA MUDA SAINS KEMASYARAKATAN (KEPUJIAN) (PERANCANGAN DAN PENGURUSAN PEMBANGUNAN) #8
2.US6762001SARJANA MUDA KERJA SOSIAL (KEPUJIAN) #8
3.US6581001SARJANA MUDA SAINS (PERUMAHAN, BANGUNAN DAN PERANCANGAN) (KEPUJIAN) (SENI BINA) #6
4.US6582001SARJANA MUDA SAINS (PERUMAHAN, BANGUNAN DAN PERANCANGAN) (KEPUJIAN) (UKUR BANGUNAN) #
5.US6526001SARJANA MUDA SAINS (PERUMAHAN, BANGUNAN DAN PERANCANGAN) (KEPUJIAN) (UKUR BAHAN) #6
6.US6582003SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN BANGUNAN (KEPUJIAN)#8
7.US6581002SARJANA MUDA PERANCANGAN BANDAR DAN WILAYAH (KEPUJIAN) #8
8.US6214003SARJANA MUDA SENI BINA DALAMAN (KEPUJIAN) #8
9.US6526002SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) (KEJURUTERAAN AWAM) #8
10.US6725001SARJANA MUDA SAINS KESIHATAN (KEPUJIAN) (BIOPERUBATAN) #8
11.US6862001SARJANA MUDA SAINS KESIHATAN (KEPUJIAN) (KESIHATAN PERSEKITARAN DAN PEKERJAAN) #8
12.US6545005SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) (SAINS FORENSIK) #8
13.US6723001SARJANA MUDA KEJURURAWATAN (KEPUJIAN)#8
14.US6813001SARJANA MUDA SAINS KESIHATAN (KEPUJIAN) (SAINS SENAMAN DAN SUKAN) #7 
15.US6145003SARJANA MUDA PENDIDIKAN (KEPUJIAN) (PENDIDIKAN KHAS) #8
16.US6541001SARJANA MUDA TEKNOLOGI (KEPUJIAN) (MAKANAN) #8
17.US6543001SARJANA MUDA TEKNOLOGI (KEPUJIAN) (BIOSUMBER) #7
18.US6524005SARJANA MUDA TEKNOLOGI (KEPUJIAN) (PERSEKITARAN) #7
PENDIDIKAN SEPANJANG HAYAT (PSH)
WARGA BUDAYA
1.US6212001SARJANA MUDA SENI MUZIK (KEPUJIAN) (SENI PERSEMBAHAN DAN PEDAGOGI) #8
2.US6212002SARJANA MUDA SENI HALUS (KEPUJIAN) (LAKONAN DAN PENGARAHAN) #8
3.US6211001SARJANA MUDA SASTERA (KEPUJIAN) (SENI HALUS) #8
PENDIDIKAN SEPANJANG HAYAT (PSH)
WARGA SUKAN
1.US6321001SARJANA MUDA KOMUNIKASI (KEPUJIAN) #8
2.US6310001SARJANA MUDA SAINS KEMASYARAKATAN (KEPUJIAN)8
3.US6212001SARJANA MUDA SENI MUZIK (KEPUJIAN) (SENI PERSEMBAHAN DAN PEDAGOGI) #8
4.US6212002SARJANA MUDA SENI HALUS (KEPUJIAN) (LAKONAN DAN PENGARAHAN) #8
5.US6211001SARJANA MUDA SASTERA (KEPUJIAN) (SENI HALUS) #8
6.US6421001SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (KEPUJIAN) (BIOLOGI GUNAAN)8
7.US6442001SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (KEPUJIAN) (KIMIA ANALISIS)8
8.US6545002SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (KEPUJIAN) (KIMIA INDUSTRI)8
9.US6581001SARJANA MUDA SAINS (PERUMAHAN, BANGUNAN DAN PERANCANGAN) (KEPUJIAN) (SENI BINA) #6
10.US6582001SARJANA MUDA SAINS (PERUMAHAN, BANGUNAN DAN PERANCANGAN) (KEPUJIAN) (UKUR BANGUNAN)6
11.US6526001SARJANA MUDA SAINS (PERUMAHAN, BANGUNAN DAN PERANCANGAN) (KEPUJIAN) (UKUR BAHAN) #6
12.US6582004SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) (PENGURUSAN PROJEK BINAAN) 
8
13.US6582003SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN BANGUNAN (KEPUJIAN) 8
14.US6581002SARJANA MUDA PERANCANGAN BANDAR DAN WILAYAH (KEPUJIAN) 
8
15.US6214003SARJANA MUDA SAINS SENI BINA DALAMAN (KEPUJIAN) #8
16.US6524002SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) (KEJURUTERAAN SUMBER MINERAL)8 
17.US6527001SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) (KEJURUTERAAN BAHAN)8
18.US6524003SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) (KEJURUTERAAN POLIMER)8
19.US6813001SARJANA MUDA SAINS KESIHATAN (KEPUJIAN) (SAINS SENAMAN DAN SUKAN) #7
20.US6345001SARJANA MUDA PENGURUSAN (KEPUJIAN)[ANALITIK PERNIAGAAN/ KEWANGAN/ PERNIAGAAN ANTARABANGSA/ KEWANGAN ISLAM/ PEMASARAN/ PENGURUSAN OPERASI/ STRATEGI DAN PENGURUSAN ORGANISASI] 7
21.US6421002SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) (BIOLOGI)8
22.US6441001SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) (FIZIK)8
23.US6442002SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) (KIMIA)8
PENDIDIKAN SEPANJANG HAYAT (PSH)
WARGA EMAS
1.US6321001SARJANA MUDA KOMUNIKASI (KEPUJIAN) #8
2.US6310001SARJANA MUDA SAINS KEMASYARAKATAN (KEPUJIAN) #8
3.US6212001SARJANA MUDA SENI MUZIK (KEPUJIAN) (SENI PERSEMBAHAN DAN PEDAGOGI) #8
4.US6212002SARJANA MUDA SENI HALUS (KEPUJIAN) (LAKONAN DAN PENGARAHAN) #8
5.US6211001SARJANA MUDA SASTERA (KEPUJIAN) (SENI HALUS) #8
6.US6762001SARJANA MUDA KERJA SOSIAL (KEPUJIAN) #8
7.US6214001SARJANA MUDA SENI HALUS (KEPUJIAN) (GRAFIK KOMUNIKASI) #8
8. US6213001 SARJANA MUDA SENI HALUS (KEPUJIAN) (REKABENTUK DAN TEKNOLOGI MEDIA BARU) # 8
9. US6214002SARJANA MUDA SENI HALUS (KEPUJIAN) (REKABENTUK PRODUK) #
10.US6222002SARJANA MUDA SASTERA (KEPUJIAN) (BAHASA INGGERIS UNTUK PROFESIONAL) #6
11.US6545001SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (KEPUJIAN) (FIZIK GUNAAN) #8
12.US6443001SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (KEPUJIAN) (GEOFIZIK) #8
13.US6421001SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (KEPUJIAN) (BIOLOGI GUNAAN) #8
14.US6442001SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (KEPUJIAN) (KIMIA ANALISIS) 8
15.US6545002SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (KEPUJIAN) (KIMIA INDUSTRI)8
16.US6462001SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (KEPUJIAN) (STATISTIK GUNAAN) #8
17.US6461003SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (KEPUJIAN) (PENYELIDIKAN OPERASI) #8
18.US6545003SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (KEPUJIAN) (FIZIK PERUBATAN) #8
19.US6545004SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (KEPUJIAN) (FIZIK KEJURUTERAAN) #8
20.US6345001SARJANA MUDA PENGURUSAN (KEPUJIAN)[ANALITIK PERNIAGAAN/ KEWANGAN/ PERNIAGAAN ANTARABANGSA/ KEWANGAN ISLAM/ PEMASARAN/ PENGURUSAN OPERASI/ STRATEGI DAN PENGURUSAN ORGANISASI] #7
21.US6421002SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) (BIOLOGI) #8
22.US6441001SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) (FIZIK) #8

NOTA : # program yang mempunyai syarat temu duga

Pin It

underlocal 01underlocal 02underlocal 03underlocal 04underlocal 05

 

side under local 01
side under local 02
side under local 03
side under local 04
side under local 05

UNIT PENGAMBILAN PELAJAR
Bahagian Pengurusan Akademik, Jabatan Pendaftar, Bangunan Canselori
Universiti Sains Malaysia, 11800 Pulau Pinang, Malaysia.
xtel 1 300 888 876 / +604-6533196  | xfax +6046533328   |  xemel admissions@usm.my   |  xfb Student Admissions USM

tanye
  © Hak cipta terpelihara 2017 by Universiti Sains Malaysia.  |  ic account circle white 18dp 1x

UNIT PENGAMBILAN PELAJAR
Bahagian Pengurusan Akademik, Jabatan Pendaftar, Bangunan Canselori, Universiti Sains Malaysia, 11800 Pulau Pinang, Malaysia.

xtel 1 300 888 876
xtel +604-6533196 
xfax +6046533328  
xemel admissions@usm.my  
xfb Student Admissions USM


tanye 
© Hak cipta terpelihara 2017 by Universiti Sains Malaysia.  |  ic account circle white 18dp 1x