fbpx

ugm

Jarak Jauh

SYARAT KEMASUKAN

BILSENARAI PROGRAMTEMPOH PENGAJIAN (TAHUN)
1.SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN)
2.SARJANA MUDA SAINS KEMASYARAKATAN (KEPUJIAN)4
3.SARJANA MUDA SASTERA (KEPUJIAN)4
4.SARJANA MUDA PENGURUSAN (KEPUJIAN)4

NOTA  :  

Mulai Sidang Akademik 2017/2018, USM telah menetapkan bahawa calon yang ingin memohon untuk mengikuti Rancangan Pengajian Jarak Jauh (RPJJ) perlu mempunyai sekurang-kurangnya MUET Band 2 yang masih dalam tempoh sah laku. Namun bagi calon yang memenuhi syarat akademik tetapi tidak mempunyai MUET Band 2 juga dipelawa untuk memohon program ini dan akan diberikan tawaran bersyarat tertakluk kepada kelulusan Universiti

Pin It

underlocal 01underlocal 02underlocal 03underlocal 04underlocal 05

 

side under local 01
side under local 02
side under local 03
side under local 04
side under local 05

UNIT PENGAMBILAN PELAJAR
Bahagian Pengurusan Akademik, Jabatan Pendaftar, Bangunan Canselori
Universiti Sains Malaysia, 11800 Pulau Pinang, Malaysia.
xtel 1 300 888 876 / +604-6533196  | xfax +6046533328   |  xemel admissions@usm.my   |  xfb Student Admissions USM

tanye
  © Hak cipta terpelihara 2017 by Universiti Sains Malaysia.  |  ic account circle white 18dp 1x

UNIT PENGAMBILAN PELAJAR
Bahagian Pengurusan Akademik, Jabatan Pendaftar, Bangunan Canselori, Universiti Sains Malaysia, 11800 Pulau Pinang, Malaysia.

xtel 1 300 888 876
xtel +604-6533196 
xfax +6046533328  
xemel admissions@usm.my  
xfb Student Admissions USM


tanye 
© Hak cipta terpelihara 2017 by Universiti Sains Malaysia.  |  ic account circle white 18dp 1x