ugm

ST39 - IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (KEPUJIAN) (TESOL)

INFO PROGRAM

Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (TESOL) bertujuan untuk menyediakan guru serta pegawai perkhidmatan pendidikan yang bersifat profesional, berdedikasi, berinovasi dan berfikir secara kritis dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Inggeris. Mereka juga dapat mengamalkan konsep kelestarian dan kolaborasi, mempunyai perspektif yang luas dan menyeluruh terhadap penyelidikan, mempunyai pengetahuan yang mendalam mengenai proses pengajaran dan pembelajaran, mempunyai kemahiran mengajar yang fleksibel dalam keadaan yang berlainan dan mempunyai sikap yang positif terhadap sekolah, pendidikan dan masyarakat. Disamping memberi latihan ikhtisas dalam bidang pendidikan, program ini disusun supaya dapat memberi penegasan kepada pengkhususan ilmiah dalam satu bidang akademik. Penegasan dan pendedahan kepada beberapa ilmu akademik yang lain adalah bertujuan supaya pelajar program ini mendapat pendidikan yang lebih menyeluruh.

PROSPEK KERJAYA

● GURU ● PEGAWAI PENDIDIKAN ● PENSYARAH ● PENSYARAH TESOL

Pin It

underlocal 01underlocal 02underlocal 03underlocal 04underlocal 05

 

side under local 01
side under local 02
side under local 03
side under local 04
side under local 05

SEKSYEN PENGAMBILAN PELAJAR
Bahagian Pengurusan Akademik, Jabatan Pendaftar, Bangunan Canselori
Universiti Sains Malaysia, 11800 Pulau Pinang, Malaysia.
xtel 1 300 888 876 / +604-6533196  | xfax +6046533328   |  xemel admissions@usm.my   |  xfb Student Admissions USM

tanye
  © Hak cipta terpelihara 2017 by Universiti Sains Malaysia.  |  ic account circle white 18dp 1x

SEKSYEN PENGAMBILAN PELAJAR
Bahagian Pengurusan Akademik, Jabatan Pendaftar, Bangunan Canselori, Universiti Sains Malaysia, 11800 Pulau Pinang, Malaysia.

xtel 1 300 888 876
xtel +604-6533196 
xfax +6046533328  
xemel admissions@usm.my  
xfb Student Admissions USM


tanye 
© Hak cipta terpelihara 2017 by Universiti Sains Malaysia.  |  ic account circle white 18dp 1x