ugm

ST10 - IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (KEPUJIAN) (PENDIDIKAN KHAS)

INFO PROGRAM

Pendidikan Khas: Masalah Pembelajaran, Masalah pendengaran dan Masalah Penglihatan

Program Sarjana Muda Pendidikan Khas adalah satu program yang diwujudkan untuk membentuk tenaga manusia yang profesional dalam bidang Pendidikan Khas. Matlamat umum program ini adalah untuk menyediakan tenaga professional seperti guru, pensyarah, dan pentadbir yang cekap dalam bidang Pendidikan Khas bagi menjalankan tugas di institusi pengajian, agensi‐agensi pendidikan, sektor awam dan sektor swasta. Penekanan diberikan untuk mewujudkan tenaga pendidik yang bersifat profesional, berdedikasi dan berinovasi serta mempunyai perspektif yang luas dan menyeluruh terhadap penyelidikan, mempunyai pengetahuan yang mendalam mengenai proses pengajaran dan pembelajaran, mempunyai kemahiran mengajar yang berkenaan dalam keadaan yang berlainan dan mempunyai sikap yang positif terhadap sekolah, pendidikan dan masyarakat.

PROSPEK KERJAYA

● GURU ● TRANSLATOR BAHASA ISYARAT ● PEGAWAI PENDIDIKAN ● PENULIS MODUL

Pin It

underlocal 01underlocal 02underlocal 03underlocal 04underlocal 05

 

side under local 01
side under local 02
side under local 03
side under local 04
side under local 05

SEKSYEN PENGAMBILAN PELAJAR
Bahagian Pengurusan Akademik, Jabatan Pendaftar, Bangunan Canselori
Universiti Sains Malaysia, 11800 Pulau Pinang, Malaysia.
xtel 1 300 888 876 / +604-6533196  | xfax +6046533328   |  xemel admissions@usm.my   |  xfb Student Admissions USM

tanye
  © Hak cipta terpelihara 2017 by Universiti Sains Malaysia.  |  ic account circle white 18dp 1x

SEKSYEN PENGAMBILAN PELAJAR
Bahagian Pengurusan Akademik, Jabatan Pendaftar, Bangunan Canselori, Universiti Sains Malaysia, 11800 Pulau Pinang, Malaysia.

xtel 1 300 888 876
xtel +604-6533196 
xfax +6046533328  
xemel admissions@usm.my  
xfb Student Admissions USM


tanye 
© Hak cipta terpelihara 2017 by Universiti Sains Malaysia.  |  ic account circle white 18dp 1x