ugm

SP00 - IJAZAH SARJANA MUDA PENGURUSAN (KEPUJIAN)

INFO PROGRAM

Program Sarjana Muda Pengurusan bertujuan untuk melahirkan pemimpin masa depan yang cekap, berkesan, analitik dan mempunyai kemahiran komunikasi yang cemerlang. Pada peringkat awal, program ini dikhaskan untuk mempelajari kaedah asas menganalisis dan kursus pengurusan am. Pada peringkat seterusnya program ini akan memberi tumpuan kepada bidang pengurusan yang lebih khusus. Usaha‐usaha untuk memperkaya dan mengemaskini kurikulum sentiasa dibuat untuk memastikan bahawa program yang ditawarkan adalah relevan, dinamik dan berjaya dalam memenuhi keperluan negara dan industri dengan berkesan.

PROSPEK KERJAYA

● PENGURUS ● EKSEKUTIF ● PERUNDING ● USAHAWAN ● PENYELIDIK ● PENDIDIK

● PENSYARAH

Pin It

underlocal 01underlocal 02underlocal 03underlocal 04underlocal 05

 

side under local 01
side under local 02
side under local 03
side under local 04
side under local 05

SEKSYEN PENGAMBILAN PELAJAR
Bahagian Pengurusan Akademik, Jabatan Pendaftar, Bangunan Canselori
Universiti Sains Malaysia, 11800 Pulau Pinang, Malaysia.
xtel 1 300 888 876 / +604-6533196  | xfax +6046533328   |  xemel admissions@usm.my   |  xfb Student Admissions USM

tanye
  © Hak cipta terpelihara 2017 by Universiti Sains Malaysia.  |  ic account circle white 18dp 1x

SEKSYEN PENGAMBILAN PELAJAR
Bahagian Pengurusan Akademik, Jabatan Pendaftar, Bangunan Canselori, Universiti Sains Malaysia, 11800 Pulau Pinang, Malaysia.

xtel 1 300 888 876
xtel +604-6533196 
xfax +6046533328  
xemel admissions@usm.my  
xfb Student Admissions USM


tanye 
© Hak cipta terpelihara 2017 by Universiti Sains Malaysia.  |  ic account circle white 18dp 1x