ugm

SE02 - IJAZAH SARJANA MUDA PERAKAUNAN (KEPUJIAN)

INFO PROGRAM

Program Sarjana Muda Ijazah Perakaunan mempunyai objektif yang sangat jelas untuk melahirkan akauntan yang mampu untuk memenuhi objektif pembangunan negara. Matlamat program ini adalah untuk melahirkan graduan yang bukan sahaja boleh melakukan fungsi‐fungsi Perakaunan malah turut mempunyai kemahiran komunikasi dan interpersonal. Para siswazah akan diiktiraf sebagai Akauntan Bertauliah, Institut Akauntan Malaysia setelah menjalani 3 tahun pengalaman bekerja di sesebuah firma Perakaunan atau industri. Siswazah daripada program ini dikecualikan daripada kursus tertentu yang ditawarkan oleh badan‐badan Perakaunan profesional seperti ICCA, CIMA, ICAEW, CPA Australia dan Chartered Accountants Australia and New Zealand.

PROSPEK KERJAYA

● JURUAUDIT ● PERUNDING PERCUKAIAN ● AKAUNTAN ● AUDITOR DALAMAN

● PERUNDING PENGURUSAN

Pin It

underlocal 01underlocal 02underlocal 03underlocal 04underlocal 05

 

side under local 01
side under local 02
side under local 03
side under local 04
side under local 05

SEKSYEN PENGAMBILAN PELAJAR
Bahagian Pengurusan Akademik, Jabatan Pendaftar, Bangunan Canselori
Universiti Sains Malaysia, 11800 Pulau Pinang, Malaysia.
xtel 1 300 888 876 / +604-6533196  | xfax +6046533328   |  xemel admissions@usm.my   |  xfb Student Admissions USM

tanye
  © Hak cipta terpelihara 2017 by Universiti Sains Malaysia.  |  ic account circle white 18dp 1x

SEKSYEN PENGAMBILAN PELAJAR
Bahagian Pengurusan Akademik, Jabatan Pendaftar, Bangunan Canselori, Universiti Sains Malaysia, 11800 Pulau Pinang, Malaysia.

xtel 1 300 888 876
xtel +604-6533196 
xfax +6046533328  
xemel admissions@usm.my  
xfb Student Admissions USM


tanye 
© Hak cipta terpelihara 2017 by Universiti Sains Malaysia.  |  ic account circle white 18dp 1x