ugm

SE00 - IJAZAH SARJANA MUDA EKONOMI (KEPUJIAN)

INFO PROGRAM

Program ini menyediakan pelajar dengan teori dan asas matematik (kaedah kuantitatif) yang kukuh bagi membantu mereka dalam mengaplikasikan teori ekonomi dan kaedah kuantitatif untuk menganalisis dan menyelesaikan masalah ekonomi. Objektif program ini adalah:

1) Untuk menghasilkan graduan yang dinamik, kritikal dan berdaya saing.

2) Untuk menghasilkan graduan ekonomi yang mampu menyumbang kepada penggubalan dasar yang selaras dengan pembangunan negara.

3) Melahirkan graduan ekonomi yang berkemahiran dalam analisis ekonomi kuantitatif dan kualitatif gunaan dan mampu menyumbang kepada pembangunan dasar‐dasar negara.

PROSPEK KERJAYA

● PERBANKAN ● SUMBER MANUSIA ● KEWANGAN ● PENJUALAN & PEMASARAN

Pin It

underlocal 01underlocal 02underlocal 03underlocal 04underlocal 05

 

side under local 01
side under local 02
side under local 03
side under local 04
side under local 05

SEKSYEN PENGAMBILAN PELAJAR
Bahagian Pengurusan Akademik, Jabatan Pendaftar, Bangunan Canselori
Universiti Sains Malaysia, 11800 Pulau Pinang, Malaysia.
xtel 1 300 888 876 / +604-6533196  | xfax +6046533328   |  xemel admissions@usm.my   |  xfb Student Admissions USM

tanye
  © Hak cipta terpelihara 2017 by Universiti Sains Malaysia.  |  ic account circle white 18dp 1x

SEKSYEN PENGAMBILAN PELAJAR
Bahagian Pengurusan Akademik, Jabatan Pendaftar, Bangunan Canselori, Universiti Sains Malaysia, 11800 Pulau Pinang, Malaysia.

xtel 1 300 888 876
xtel +604-6533196 
xfax +6046533328  
xemel admissions@usm.my  
xfb Student Admissions USM


tanye 
© Hak cipta terpelihara 2017 by Universiti Sains Malaysia.  |  ic account circle white 18dp 1x