ugm

SB01 - IJAZAH SARJANA MUDA SASTERA (KEPUJIAN) (TERJEMAHAN DENGAN INTERPRETASI)

INFO PROGRAM

Kursus ini mengajarkan teori terjemahan dan interpretasi serta pelatihan dalam terjemahan dan interpretasi. Pelajar diberikan pengetahuan tentang kaedah terjemahan/ interpretasi, serta prosesnya seperti penyuntingan, interpretasi visual, berturutan dan serentak, penterjemahan dengan bantuan komputer, penulisan nota, di samping pengetahuan tentang elemen budaya dalam bahasa serta etika profesional dalam bidang ini. Pada akhir program, bidang ini dapat menghasilkan penterjemah/ jurubahasa yang profesional dalam pelbagai bahasa, serta arif dalam peristilahan, teknologi maklumat, teks khusus dan lain‐lain serta berupaya memulakan kerjaya kendiri.

PROSPEK KERJAYA

● PENTERJEMAH ● JURUBAHASA PROFESIONAL ● PENYUNTING ● PENYEMAK

● PEMBACA PRUF ● PEGAWAI KERAJAAN ● PENTADBIR ● PENGURUS ● PENDIDIK

● PEGAWAI PERANCANG BAHASA ● PENYELIDIK ● KERJA SOSIAL ● USAHAWAN

Pin It

underlocal 01underlocal 02underlocal 03underlocal 04underlocal 05

 

side under local 01
side under local 02
side under local 03
side under local 04
side under local 05

SEKSYEN PENGAMBILAN PELAJAR
Bahagian Pengurusan Akademik, Jabatan Pendaftar, Bangunan Canselori
Universiti Sains Malaysia, 11800 Pulau Pinang, Malaysia.
xtel 1 300 888 876 / +604-6533196  | xfax +6046533328   |  xemel admissions@usm.my   |  xfb Student Admissions USM

tanye
  © Hak cipta terpelihara 2017 by Universiti Sains Malaysia.  |  ic account circle white 18dp 1x

SEKSYEN PENGAMBILAN PELAJAR
Bahagian Pengurusan Akademik, Jabatan Pendaftar, Bangunan Canselori, Universiti Sains Malaysia, 11800 Pulau Pinang, Malaysia.

xtel 1 300 888 876
xtel +604-6533196 
xfax +6046533328  
xemel admissions@usm.my  
xfb Student Admissions USM


tanye 
© Hak cipta terpelihara 2017 by Universiti Sains Malaysia.  |  ic account circle white 18dp 1x