ugm

SB00 - IJAZAH SARJANA MUDA SASTERA (KEPUJIAN) (BAHASA INGGERIS DAN KESUSASTERAAN)

INFO PROGRAM

Program pengajian yang mengkhusus dalam Bahasa Inggeris dan Kesusasteraan (ELLS) ini melatih pelajar dengan kemahiran dan pengetahuan dalam Bahasa Inggeris, serta pengetahuan dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Inggeris. Program ini menghasilkan graduan yang berpengetahuan dalam bidang linguistik (seperti fonetik dan fonologi, semantik, sintaksis, sosiolinguistik, analisis wacana, dan lain‐lain), serta berkemahiran dalam menghayati, menganalisis, membincang dan menilai pelbagai jenis teks kesusasteraan dan wacana. Program pengajian ini menyediakan pilihan kerjaya yang luas, yang merangkumi bidang pengajaran, penyelidikan, komunikasi media, dan kerjaya dalam sektor kerajaan/ swasta

PROSPEK KERJAYA

● PENGAJAR, GURU BAHASA INGGERIS ● PENYUNTING MAJALAH

● PENYUNTING SURATKHABAR ● PEMBACA PRUF ● JURULATIH BAHASA

● PEGAWAI PERHUBUNGAN ● PEGAWAI PENYELIDIK

Pin It

underlocal 01underlocal 02underlocal 03underlocal 04underlocal 05

 

side under local 01
side under local 02
side under local 03
side under local 04
side under local 05

SEKSYEN PENGAMBILAN PELAJAR
Bahagian Pengurusan Akademik, Jabatan Pendaftar, Bangunan Canselori
Universiti Sains Malaysia, 11800 Pulau Pinang, Malaysia.
xtel 1 300 888 876 / +604-6533196  | xfax +6046533328   |  xemel admissions@usm.my   |  xfb Student Admissions USM

tanye
  © Hak cipta terpelihara 2017 by Universiti Sains Malaysia.  |  ic account circle white 18dp 1x

SEKSYEN PENGAMBILAN PELAJAR
Bahagian Pengurusan Akademik, Jabatan Pendaftar, Bangunan Canselori, Universiti Sains Malaysia, 11800 Pulau Pinang, Malaysia.

xtel 1 300 888 876
xtel +604-6533196 
xfax +6046533328  
xemel admissions@usm.my  
xfb Student Admissions USM


tanye 
© Hak cipta terpelihara 2017 by Universiti Sains Malaysia.  |  ic account circle white 18dp 1x