ugm

SA55 - IJAZAH SARJANA MUDA SENI HALUS (KEPUJIAN) (REKABENTUK PRODUK)

INFO PROGRAM

Program Rekabentuk Produk ini berorientasikan pengajaran dan pembelajaran yang dirangka sejajar dengan kehendak pasaran industri kreatif diperingkat tempatan dan global. Program ini memberi penekanan yang lebih menyeluruh selari dengan pembaharuan dan trend perkembangan teknologi terkini yang turut diimbangi dengan konsep kelestarian dari segi tradisi, koleksi dan kontemporari. Kandungan pengajaran dan pembelajarannya melibatkan kemahiran dalam proses penyelidikan dan perkembangan idea dalam penghasilan suatu rekabentuk. Rekabentuk yang dihasilkan berbentuk inovasi ataupun rekacipta dan ia bukan sahaja menekankan pada unsur seni dan kreativiti (estetik) tetapi juga pada ergonomik, bahan, kebolehpasaran dan kepenggunaan sesuatu produk yang dihasilkan. Oleh itu program ini menjanjikan kerjaya yang luas meliputi sektor yang melibatkan pengeluaran Rekabentuk Produk.

PROSPEK KERJAYA

● PEREKA BENTUK ● PERUNDING PAKAR ● PENGAJAR

Pin It

underlocal 01underlocal 02underlocal 03underlocal 04underlocal 05

 

side under local 01
side under local 02
side under local 03
side under local 04
side under local 05

SEKSYEN PENGAMBILAN PELAJAR
Bahagian Pengurusan Akademik, Jabatan Pendaftar, Bangunan Canselori
Universiti Sains Malaysia, 11800 Pulau Pinang, Malaysia.
xtel 1 300 888 876 / +604-6533196  | xfax +6046533328   |  xemel admissions@usm.my   |  xfb Student Admissions USM

tanye
  © Hak cipta terpelihara 2017 by Universiti Sains Malaysia.  |  ic account circle white 18dp 1x

SEKSYEN PENGAMBILAN PELAJAR
Bahagian Pengurusan Akademik, Jabatan Pendaftar, Bangunan Canselori, Universiti Sains Malaysia, 11800 Pulau Pinang, Malaysia.

xtel 1 300 888 876
xtel +604-6533196 
xfax +6046533328  
xemel admissions@usm.my  
xfb Student Admissions USM


tanye 
© Hak cipta terpelihara 2017 by Universiti Sains Malaysia.  |  ic account circle white 18dp 1x