ugm

SY03 - IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI (KEPUJIAN) (BIO-SUMBER, KERTAS DAN PENGLITUP)

INFO PROGRAM

Program ini menawarkan suatu kurikulum akademik komprehensif yang bertujuan untuk melatih pelajar‐pelajar dalam aspek‐aspek asas dan gunaan mengenai Sains dan Teknologi Biosumber, Kertas dan Penglitup. Selain daripada kursus teori, pelajar akan memperolehi kemahiran praktikal melalui kelas amalan sendiri dan program latihan industri untuk satu semester. Kursus‐kursus tertentu dalam kurikulum direka bentuk untuk melengkapkan graduan dengan kemahiran insaniah seperti komunikasi berkesan, kemahiran hubungan interpersonal, pemikiran kritikal untuk membantu mereka membangunkan keupayaan intelektual mereka, yang seterusnya akan meningkatkan keupayaan mendapatkan pekerjaan. Pelajar juga berpeluang untuk bekerja dengan pensyarah dan profesor yang memenangi beberapa anugerah dalam pelbagai Sains dan Teknologi Biosumber, Kertas dan Penglitup untuk projek‐projek tahun akhir.

PROSPEK KERJAYA

● JURUTERA ● PENGURUS ● EKSEKUTIF ● USAHAWAN ● PENSYARAH

Pin It

underlocal 01underlocal 02underlocal 03underlocal 04underlocal 05

 

side under local 01
side under local 02
side under local 03
side under local 04
side under local 05

SEKSYEN PENGAMBILAN PELAJAR
Bahagian Pengurusan Akademik, Jabatan Pendaftar, Bangunan Canselori
Universiti Sains Malaysia, 11800 Pulau Pinang, Malaysia.
xtel 1 300 888 876 / +604-6533196  | xfax +6046533328   |  xemel admissions@usm.my   |  xfb Student Admissions USM

tanye
  © Hak cipta terpelihara 2017 by Universiti Sains Malaysia.  |  ic account circle white 18dp 1x

SEKSYEN PENGAMBILAN PELAJAR
Bahagian Pengurusan Akademik, Jabatan Pendaftar, Bangunan Canselori, Universiti Sains Malaysia, 11800 Pulau Pinang, Malaysia.

xtel 1 300 888 876
xtel +604-6533196 
xfax +6046533328  
xemel admissions@usm.my  
xfb Student Admissions USM


tanye 
© Hak cipta terpelihara 2017 by Universiti Sains Malaysia.  |  ic account circle white 18dp 1x