ugm

SS28 - IJAZAH SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) (KIMIA)

INFO PROGRAM

Kimia Tulen ialah bidang Kimia yang menghasilkan graduan dengan pengetahuan Kimia yang luas, seimbang antara pengetuan teori dan praktikalnya. Program ini menawarkan bidang kerjaya yang pelbagai daripada pembangunan penyelidikan sehinggalah kawalan kualiti, pengetahuan teknikal, penglibatan dalam sektor penjualan serta pemasaran dan sektor pembuatan serta pemprosesan.

PROSPEK KERJAYA

● AHLI KIMIA ● EKSEKUTIF ● AHLI BAGI KAWALAN KUALITI ● TENAGA PENGAJAR

Pin It

underlocal 01underlocal 02underlocal 03underlocal 04underlocal 05

 

side under local 01
side under local 02
side under local 03
side under local 04
side under local 05

SEKSYEN PENGAMBILAN PELAJAR
Bahagian Pengurusan Akademik, Jabatan Pendaftar, Bangunan Canselori
Universiti Sains Malaysia, 11800 Pulau Pinang, Malaysia.
xtel 1 300 888 876 / +604-6533196  | xfax +6046533328   |  xemel admissions@usm.my   |  xfb Student Admissions USM

tanye
  © Hak cipta terpelihara 2017 by Universiti Sains Malaysia.  |  ic account circle white 18dp 1x

SEKSYEN PENGAMBILAN PELAJAR
Bahagian Pengurusan Akademik, Jabatan Pendaftar, Bangunan Canselori, Universiti Sains Malaysia, 11800 Pulau Pinang, Malaysia.

xtel 1 300 888 876
xtel +604-6533196 
xfax +6046533328  
xemel admissions@usm.my  
xfb Student Admissions USM


tanye 
© Hak cipta terpelihara 2017 by Universiti Sains Malaysia.  |  ic account circle white 18dp 1x