ugm

SS15 - IJAZAH SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) (FIZIK)

INFO PROGRAM

Program Fizik Tulen ialah bidang Fizik yang melibatkan kemahiran untuk mengembangkan pengetahuan dan menggunakannya bagi memperolehi kemahiran dalam penyelidikan dan meningkat kemampuan bekerja di industri‐industri. Program ini menyediakan pelajar‐pelajar dengan pengetahuan Fizik asas yang luas dan seimbang dan kemahiran praktikal, memupuk minat pelajar‐ pelajar terhadap fizik dan juga memupuk minat terhadap penggunaan ilmu Fizik dalam konteks yang berbeza, melibatkan pelajar dalam rangsangan pembelajaran secara bijak dan pengalaman yang memuaskan dalam proses pembelajaran, membantu pelajar membina keupayaan menggunakan pengetahuan dan kemahiran mereka dalam Fizik bagi penyelesaian masalah praktik dan teoretis, membangunkan pengetahuan pelajar melalui pendidikan Fizik dalam pelbagai kemahiran‐kemahiran boleh dipindah milik nilai dalam Fizik dan juga bidang‐bidang lain dan menyediakan pelajar dengan ilmu dan asas kemahiran untuk menyambung pelajaran dalam Fizik atau bidang‐bidang lain yang melibatkan Fizik.

PROSPEK KERJAYA

● JURUTERA ● TENAGA PENGAJAR ● PENGAWAI PENYELIDIK, EKSEKUTIF

● PENGURUSAN

Pin It

underlocal 01underlocal 02underlocal 03underlocal 04underlocal 05

 

side under local 01
side under local 02
side under local 03
side under local 04
side under local 05

SEKSYEN PENGAMBILAN PELAJAR
Bahagian Pengurusan Akademik, Jabatan Pendaftar, Bangunan Canselori
Universiti Sains Malaysia, 11800 Pulau Pinang, Malaysia.
xtel 1 300 888 876 / +604-6533196  | xfax +6046533328   |  xemel admissions@usm.my   |  xfb Student Admissions USM

tanye
  © Hak cipta terpelihara 2017 by Universiti Sains Malaysia.  |  ic account circle white 18dp 1x

SEKSYEN PENGAMBILAN PELAJAR
Bahagian Pengurusan Akademik, Jabatan Pendaftar, Bangunan Canselori, Universiti Sains Malaysia, 11800 Pulau Pinang, Malaysia.

xtel 1 300 888 876
xtel +604-6533196 
xfax +6046533328  
xemel admissions@usm.my  
xfb Student Admissions USM


tanye 
© Hak cipta terpelihara 2017 by Universiti Sains Malaysia.  |  ic account circle white 18dp 1x