ugm

SS08 - IJAZAH SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) (MATEMATIK)

INFO PROGRAM

Program ini menyediakan latihan yang menyeluruh dan rapi dalam bidang Sains Matematik berikut: Matematik Tulen, Matematik Gunaan dan Statistik. Ia bertujuan untuk melatih pelajar untuk berfikir secara logik, tersusun dan tepat dan dengan itu membolehkan mereka menjadi penyelesai masalah yang berkesan dalam perniagaan, kewangan dan organisasi industri. Latihan ini juga akan melengkapkan mereka untuk melanjutkan pengajian di peringkat siswazah dalam pelbagai bidang Sains Matematik.

PROSPEK KERJAYA

● PEGAWAI DALAM BIDANG PENYELIDIK ● PENSYARAH ● GURU MATEMATIK ● PAKAR

● PENGURUS ● EKSEKUTIF

Pin It

underlocal 01underlocal 02underlocal 03underlocal 04underlocal 05

 

side under local 01
side under local 02
side under local 03
side under local 04
side under local 05

SEKSYEN PENGAMBILAN PELAJAR
Bahagian Pengurusan Akademik, Jabatan Pendaftar, Bangunan Canselori
Universiti Sains Malaysia, 11800 Pulau Pinang, Malaysia.
xtel 1 300 888 876 / +604-6533196  | xfax +6046533328   |  xemel admissions@usm.my   |  xfb Student Admissions USM

tanye
  © Hak cipta terpelihara 2017 by Universiti Sains Malaysia.  |  ic account circle white 18dp 1x

SEKSYEN PENGAMBILAN PELAJAR
Bahagian Pengurusan Akademik, Jabatan Pendaftar, Bangunan Canselori, Universiti Sains Malaysia, 11800 Pulau Pinang, Malaysia.

xtel 1 300 888 876
xtel +604-6533196 
xfax +6046533328  
xemel admissions@usm.my  
xfb Student Admissions USM


tanye 
© Hak cipta terpelihara 2017 by Universiti Sains Malaysia.  |  ic account circle white 18dp 1x