ugm

SM17 - IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KESIHATAN (KEPUJIAN) (PATOLOGI PERTUTURAN)

INFO PROGRAM

Program ini dibangunkan bertujuan untuk membantu melahirkan ahli patologi pertuturan yang mempunyai pengetahuan yang mantap untuk memenuhi keperluan sektor awam dan swasta yang memerlukan perkhidmatan patologis pertuturan. Pelajar yang mengikuti program ini akan mempunyai pengetahuan akademik yang tinggi setara dengan lulusan bidang yang sama daripada universiti‐universiti tempatan ataupun luar negara. Keupayaan khusus graduan program ini ialah kebolehan memberikan perkhidmatan sebagai ahli patologi pertuturan yang berwibawa. Selain daripada itu graduan program ini akan boleh bergerak sebagai salah seorang ahli yang berkesan dalam Pasukan Perkhidmatan Kesihatan yang terdiri daripada pakar dalam pelbagai bidang.

PROSPEK KERJAYA

● PEGAWAI DALAM BIDANG SAINS ● PENYELIDIK ● PATOLOGI PERTUTURAN

● PENSYARAH

Pin It

underlocal 01underlocal 02underlocal 03underlocal 04underlocal 05

 

side under local 01
side under local 02
side under local 03
side under local 04
side under local 05

SEKSYEN PENGAMBILAN PELAJAR
Bahagian Pengurusan Akademik, Jabatan Pendaftar, Bangunan Canselori
Universiti Sains Malaysia, 11800 Pulau Pinang, Malaysia.
xtel 1 300 888 876 / +604-6533196  | xfax +6046533328   |  xemel admissions@usm.my   |  xfb Student Admissions USM

tanye
  © Hak cipta terpelihara 2017 by Universiti Sains Malaysia.  |  ic account circle white 18dp 1x

SEKSYEN PENGAMBILAN PELAJAR
Bahagian Pengurusan Akademik, Jabatan Pendaftar, Bangunan Canselori, Universiti Sains Malaysia, 11800 Pulau Pinang, Malaysia.

xtel 1 300 888 876
xtel +604-6533196 
xfax +6046533328  
xemel admissions@usm.my  
xfb Student Admissions USM


tanye 
© Hak cipta terpelihara 2017 by Universiti Sains Malaysia.  |  ic account circle white 18dp 1x