ugm

SM12 - IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KESIHATAN (KEPUJIAN) (KEJURURAWATAN)

INFO PROGRAM

Program Ijazah Sarjana Muda Sains Kesihatan (Kejururawatan) merupakan satu daripada program pengajian yang ditawarkan oleh PPSK sejak tahun 2000. Program ini merangkumi 8 semester dan ditawarkan dalam masa empat (4) tahun merangkumi aspek sains biologi, sains tingkahlaku, sains kejururawatan, kemahiran teknikal, literasi komputer, kemahiran penyelidikan, kemahiran komunikasi dan diseminasi maklumat terkini, kemahiran berfikir kritikal dan ko‐kurikulum. Aspek ini dimasukkan ke dalam kurikulum kejururawatan untuk mengukuhkan pengetahuan asas amalan kejururawatan dan menaikkan status profesion kejururawatan ke tahap yang sama seperti lain‐lain ahli profesional dalam kumpulan penjagaan kesihatan. Pengetahuan saintifik ini diharapkan dapat melahirkan jururawat yang mempunyai kebolehan, berkaliber, inovatif, proaktif, berfikiran kritikal dan berdikari. Ini akan membantu dalam mempertingkatkan profesionalisme kejururawatan, imej kejururawatan dan perkhidmatan profesional demi kebaikan pesakit, masyarakat dan negara. Selain daripada itu, pelajar wajib mengambil kursus universiti dan kursus elektif untuk meluaskan pengetahuan dan pemikiran pelajar. Keistimewaan kursus ini ialah penekanan kepada literasi komputer dari hari pertama permulaan program.

PROSPEK KERJAYA

● JURURAWAT ● PEGAWAI DALAM BIDANG SAINS ● PENYELIDIK ● PENGAJAR

● JURURAWAT KLINIKAL

Pin It

underlocal 01underlocal 02underlocal 03underlocal 04underlocal 05

 

side under local 01
side under local 02
side under local 03
side under local 04
side under local 05

SEKSYEN PENGAMBILAN PELAJAR
Bahagian Pengurusan Akademik, Jabatan Pendaftar, Bangunan Canselori
Universiti Sains Malaysia, 11800 Pulau Pinang, Malaysia.
xtel 1 300 888 876 / +604-6533196  | xfax +6046533328   |  xemel admissions@usm.my   |  xfb Student Admissions USM

tanye
  © Hak cipta terpelihara 2017 by Universiti Sains Malaysia.  |  ic account circle white 18dp 1x

SEKSYEN PENGAMBILAN PELAJAR
Bahagian Pengurusan Akademik, Jabatan Pendaftar, Bangunan Canselori, Universiti Sains Malaysia, 11800 Pulau Pinang, Malaysia.

xtel 1 300 888 876
xtel +604-6533196 
xfax +6046533328  
xemel admissions@usm.my  
xfb Student Admissions USM


tanye 
© Hak cipta terpelihara 2017 by Universiti Sains Malaysia.  |  ic account circle white 18dp 1x