ugm

SM11 - IJAZAH SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) (SAINS FORENSIK)

INFO PROGRAM

Program ini merupakan satu‐satunya program seperti ini yang ditawarkan di Malaysia dan mendapat sambutan yang tinggi. Pelajar akan didedahkan kepada teknologi dan pengetahuan terkini dalam bidang Sains Forensik yang telah digubal secara teliti setelah mengambil kira program yang serupa daripada universiti terkemuka di Amerika Syarikat, Eropah dan Australia. Tenaga pengajar di PPSK dibantu oleh pengajar pusat pengajian lain USM serta kakitangan Jabatan Kimia Malaysia, Jabatan Bomba dan Polis Di Raja Malaysia supaya program yang ditawarkan dapat dijalankan dengan licin dan cemerlang. Penawaran program ini akan dapat menampung keperluan pakar Sains Forensik yang diperlukan di negara kita. Untuk pengijazahan, pelajar perlu melengkapkan 145 unit kredit seperti yang diterangkan di bawah seksyen Struktur Kurikulum.

PROSPEK KERJAYA

● PEGAWAI DALAM BIDANG FORENSIK ● SAINS ● PENYELIDIK ● PENSYARAH

● PEMBANTU PENSYARAH ● TUTOR ● GURU

Pin It

underlocal 01underlocal 02underlocal 03underlocal 04underlocal 05

 

side under local 01
side under local 02
side under local 03
side under local 04
side under local 05

SEKSYEN PENGAMBILAN PELAJAR
Bahagian Pengurusan Akademik, Jabatan Pendaftar, Bangunan Canselori
Universiti Sains Malaysia, 11800 Pulau Pinang, Malaysia.
xtel 1 300 888 876 / +604-6533196  | xfax +6046533328   |  xemel admissions@usm.my   |  xfb Student Admissions USM

tanye
  © Hak cipta terpelihara 2017 by Universiti Sains Malaysia.  |  ic account circle white 18dp 1x

SEKSYEN PENGAMBILAN PELAJAR
Bahagian Pengurusan Akademik, Jabatan Pendaftar, Bangunan Canselori, Universiti Sains Malaysia, 11800 Pulau Pinang, Malaysia.

xtel 1 300 888 876
xtel +604-6533196 
xfax +6046533328  
xemel admissions@usm.my  
xfb Student Admissions USM


tanye 
© Hak cipta terpelihara 2017 by Universiti Sains Malaysia.  |  ic account circle white 18dp 1x