ugm

SM07 - IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KESIHATAN (KEPUJIAN) (AUDIOLOGI)

INFO PROGRAM

Program ini dibangunkan bertujuan untuk membantu melahirkan audiologis yang mempunyai pengetahuan yang mantap dan berkebolehan mempraktikkannya di bidang audiologi untuk memenuhi keperluan sektor awam dan swasta. Graduan program ini akan dianugerahkan Ijazah Sarjana Muda Sains Kesihatan (Audiologi). Program ini merangkumi pembelajaran secara teori dan praktikal (klinikal). Dengan pembelajaran demikian, pelajar akan dilatih sebagai seorang audiologis yang cekap. Pelajar akan mamperoleh kelayakan akademik yang diperlukan sepanjang 4 tahun (8 semester) untuk mempraktik sebagai seorang audiologis yang professional dan memainkan peranan dalam pasukan perkhidmatan kesihatan yang terdiri daripada pakar yang berlainan bidang.

PROSPEK KERJAYA

● PAKAR ● PEGAWAI DALAM BIDANG SAINS ● PENYELIDIK ● PENSYARAH ● PEMBANTU PENSYARAH ● TUTOR ● GURU

Pin It

underlocal 01underlocal 02underlocal 03underlocal 04underlocal 05

 

side under local 01
side under local 02
side under local 03
side under local 04
side under local 05

SEKSYEN PENGAMBILAN PELAJAR
Bahagian Pengurusan Akademik, Jabatan Pendaftar, Bangunan Canselori
Universiti Sains Malaysia, 11800 Pulau Pinang, Malaysia.
xtel 1 300 888 876 / +604-6533196  | xfax +6046533328   |  xemel admissions@usm.my   |  xfb Student Admissions USM

tanye
  © Hak cipta terpelihara 2017 by Universiti Sains Malaysia.  |  ic account circle white 18dp 1x

SEKSYEN PENGAMBILAN PELAJAR
Bahagian Pengurusan Akademik, Jabatan Pendaftar, Bangunan Canselori, Universiti Sains Malaysia, 11800 Pulau Pinang, Malaysia.

xtel 1 300 888 876
xtel +604-6533196 
xfax +6046533328  
xemel admissions@usm.my  
xfb Student Admissions USM


tanye 
© Hak cipta terpelihara 2017 by Universiti Sains Malaysia.  |  ic account circle white 18dp 1x