ugm

SM06 - IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KESIHATAN (KEPUJIAN) (PEMAKANAN)

INFO PROGRAM

Tujuan program ini adalah untuk menyampaikan ilmu dalam pemakanan manusia. Ia memberi tumpuan ke arah pemakanan komuniti serta kawasan pemakanan yang baru berkembang di Malaysia. Ia menyediakan platform akademik, dapat melahirkan graduan serba boleh dan memenuhi keperluan pasaran kerja masa depan. Program ini terpakai pendekatan pelbagai disiplin, dan diajar oleh pakar‐pakar dari sains asas, sains makanan dan dietetik, perubatan, Sains Sosial dan khidmat masyarakat.

PROSPEK KERJAYA

● PAKAR ● PEGAWAI DALAM BIDANG SAINS ● PENYELIDIK ● PENSYARAH

● PEMBANTU PENSYARAH ● TUTOR ● GURU

 

Pin It

underlocal 01underlocal 02underlocal 03underlocal 04underlocal 05

 

side under local 01
side under local 02
side under local 03
side under local 04
side under local 05

SEKSYEN PENGAMBILAN PELAJAR
Bahagian Pengurusan Akademik, Jabatan Pendaftar, Bangunan Canselori
Universiti Sains Malaysia, 11800 Pulau Pinang, Malaysia.
xtel 1 300 888 876 / +604-6533196  | xfax +6046533328   |  xemel admissions@usm.my   |  xfb Student Admissions USM

tanye
  © Hak cipta terpelihara 2017 by Universiti Sains Malaysia.  |  ic account circle white 18dp 1x

SEKSYEN PENGAMBILAN PELAJAR
Bahagian Pengurusan Akademik, Jabatan Pendaftar, Bangunan Canselori, Universiti Sains Malaysia, 11800 Pulau Pinang, Malaysia.

xtel 1 300 888 876
xtel +604-6533196 
xfax +6046533328  
xemel admissions@usm.my  
xfb Student Admissions USM


tanye 
© Hak cipta terpelihara 2017 by Universiti Sains Malaysia.  |  ic account circle white 18dp 1x