ugm

SM05 - IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KESIHATAN (KEPUJIAN) (DIETETIK)

INFO PROGRAM

Program Dietetik yang ditawarkan mengambil masa 4 tahun pengajian penuh masa atau 8 semester untuk membolehkan pelajar‐pelajar (bermula pada sesi akademik 2003/2004) dianugerahi Ijazah Sarjana Muda Sains Kesihatan (Dietetik). Penawaran Program Dietetik ini akan menampung keperluan pakar dietetik di Malaysia. Pelajar‐pelajar akan didedahkan kepada aspek penjagaan pemakanan klinikal pesakit luar dan pesakit dalam hospital terutamanya mereka yang memerlukan pemakanan khas. Aspek penjagaan pemakanan sesebuah komuniti juga disentuh. Graduan program ini diharapkan akan dapat berfungsi sebagai pakar rujuk dalam bidang bersangkutan dengan pemakanan dan penggunaanya sebagai alat terapeutik.

PROSPEK KERJAYA

● PAKAR ● PEGAWAI DALAM BIDANG KAWALAN MUTU ● PEMASARAN ● PENGELUARAN ● PERUNDING ● SAINS ● PENSYARAH ● PEMBANTU PENSYARAH ● TUTOR ● GURU

Pin It

underlocal 01underlocal 02underlocal 03underlocal 04underlocal 05

 

side under local 01
side under local 02
side under local 03
side under local 04
side under local 05

SEKSYEN PENGAMBILAN PELAJAR
Bahagian Pengurusan Akademik, Jabatan Pendaftar, Bangunan Canselori
Universiti Sains Malaysia, 11800 Pulau Pinang, Malaysia.
xtel 1 300 888 876 / +604-6533196  | xfax +6046533328   |  xemel admissions@usm.my   |  xfb Student Admissions USM

tanye
  © Hak cipta terpelihara 2017 by Universiti Sains Malaysia.  |  ic account circle white 18dp 1x

SEKSYEN PENGAMBILAN PELAJAR
Bahagian Pengurusan Akademik, Jabatan Pendaftar, Bangunan Canselori, Universiti Sains Malaysia, 11800 Pulau Pinang, Malaysia.

xtel 1 300 888 876
xtel +604-6533196 
xfax +6046533328  
xemel admissions@usm.my  
xfb Student Admissions USM


tanye 
© Hak cipta terpelihara 2017 by Universiti Sains Malaysia.  |  ic account circle white 18dp 1x