ugm

SM04 - IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KESIHATAN (KEPUJIAN) (SINARAN PERUBATAN)

INFO PROGRAM

Program ini menyediakan pendidikan teori dan praktikal bagi membolehkan penuntut memahami, menerangkan dan menggunakan sains radiasi terion dan tidak terion dalam diagnosis perubatan dan rawatan. Penawaran Program Sinaran Perubatan di USM diharapkan akan dapat menampung keperluan pakar dalam bidang sains radiasi di seluruh Malaysia. Program ini menepati peluang pekerjaan dalam bidang radiografi diagnostik, teknologi perubatan nuklear, terapi radiasi dan perlindungan radiasi yang memerlukan pengetahuan terperinci dalam radiasi dan keupayaan bekerja dengan selamat.

PROSPEK KERJAYA

● EKSEKUTIF TEKNIKAL ● PEGAWAI DALAM BIDANG KAWALAN MUTU ● PEMASARAN

● SAINS SINARAN ● KESELAMATAN SINARAN, PENYELIDIK ● AHLI FIZIK ● PENSYARAH

● PEMBANTU PENSYARAH, TUTOR ● GURU

Pin It

underlocal 01underlocal 02underlocal 03underlocal 04underlocal 05

 

side under local 01
side under local 02
side under local 03
side under local 04
side under local 05

SEKSYEN PENGAMBILAN PELAJAR
Bahagian Pengurusan Akademik, Jabatan Pendaftar, Bangunan Canselori
Universiti Sains Malaysia, 11800 Pulau Pinang, Malaysia.
xtel 1 300 888 876 / +604-6533196  | xfax +6046533328   |  xemel admissions@usm.my   |  xfb Student Admissions USM

tanye
  © Hak cipta terpelihara 2017 by Universiti Sains Malaysia.  |  ic account circle white 18dp 1x

SEKSYEN PENGAMBILAN PELAJAR
Bahagian Pengurusan Akademik, Jabatan Pendaftar, Bangunan Canselori, Universiti Sains Malaysia, 11800 Pulau Pinang, Malaysia.

xtel 1 300 888 876
xtel +604-6533196 
xfax +6046533328  
xemel admissions@usm.my  
xfb Student Admissions USM


tanye 
© Hak cipta terpelihara 2017 by Universiti Sains Malaysia.  |  ic account circle white 18dp 1x