ugm

SM03 - IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KESIHATAN (KEPUJIAN) (BIOPERUBATAN)

INFO PROGRAM

Program Sains Bioperubatan yang ditawarkan oleh Pusat Pengajian Sains Kesihatan, Universiti Sains Malaysia merupakan program pengajian penuh masa selama 4 tahun atau 8 semester dan di akhir program pengajian, graduan akan ditauliahkan dengan Ijazah Sarjana Muda Sains Kesihatan (Bioperubatan). Program ini telah dimulakan pada sidang akademik 2000/2001 dengan pengambilan pelajar yang dihadkan kepada 30 orang sahaja pada setiap setahun pada peringkat permulaan ini. Pengambilan pelajar ini akan ditambah dari masa ke semasa apabila prasarana pusat pengajian ini dapat disiapkan dan bilangan tenaga pengajar mencukupi kelak.

PROSPEK KERJAYA

● PEGAWAI DALAM BIDANG SAINS ● PENYELIDIK ● PENGELUARAN ● KAWALAN MUTU

● PENTADBIR ● PEMASARAN ● PERUNDING ● PENSYARAH ● PEMBANTU PENSYARAH

● TUTOR ● GURU

Pin It

underlocal 01underlocal 02underlocal 03underlocal 04underlocal 05

 

side under local 01
side under local 02
side under local 03
side under local 04
side under local 05

SEKSYEN PENGAMBILAN PELAJAR
Bahagian Pengurusan Akademik, Jabatan Pendaftar, Bangunan Canselori
Universiti Sains Malaysia, 11800 Pulau Pinang, Malaysia.
xtel 1 300 888 876 / +604-6533196  | xfax +6046533328   |  xemel admissions@usm.my   |  xfb Student Admissions USM

tanye
  © Hak cipta terpelihara 2017 by Universiti Sains Malaysia.  |  ic account circle white 18dp 1x

SEKSYEN PENGAMBILAN PELAJAR
Bahagian Pengurusan Akademik, Jabatan Pendaftar, Bangunan Canselori, Universiti Sains Malaysia, 11800 Pulau Pinang, Malaysia.

xtel 1 300 888 876
xtel +604-6533196 
xfax +6046533328  
xemel admissions@usm.my  
xfb Student Admissions USM


tanye 
© Hak cipta terpelihara 2017 by Universiti Sains Malaysia.  |  ic account circle white 18dp 1x