ugm

SM00 - IJAZAH DOKTOR PERUBATAN

INFO PROGRAM

Program Doktor Perubatan, Pusat Pengajian Sains Perubatan, USM adalah program lima (5) tahun yang dijalankan secara bersepadu serta berasaskan sistem pembelajaran penyelesaian masalah (problem‐based learning) serta berorientasikan komuniti. Pada dasarnya, program ini disusun mengikut pendekatan dalam pelbagai disiplin bidang perubatan. Penekanan turut diberikan melalui pendekatan holistik kepada masalah perubatan di kalangan komuniti. Pelajar yang menamatkan pengajian dalam program ini dijangka akan kompeten dan dilengkapi dengan pelbagai spectrum pengetahuan dalam bidang perubatan, kemahiran diri serta kental dalam menangani situasi kritikal. Program ini juga turut bertujuan untuk melahirkan lebih ramai pegawai perubatan yang berdedikasi serta mampu memimpin pasukan pengamal perubatan di semua peringkat.

PROSPEK KERJAYA

● DOKTOR ● PENSYARAH ● PAKAR ● SAINTIS

Pin It

underlocal 01underlocal 02underlocal 03underlocal 04underlocal 05

 

side under local 01
side under local 02
side under local 03
side under local 04
side under local 05

SEKSYEN PENGAMBILAN PELAJAR
Bahagian Pengurusan Akademik, Jabatan Pendaftar, Bangunan Canselori
Universiti Sains Malaysia, 11800 Pulau Pinang, Malaysia.
xtel 1 300 888 876 / +604-6533196  | xfax +6046533328   |  xemel admissions@usm.my   |  xfb Student Admissions USM

tanye
  © Hak cipta terpelihara 2017 by Universiti Sains Malaysia.  |  ic account circle white 18dp 1x

SEKSYEN PENGAMBILAN PELAJAR
Bahagian Pengurusan Akademik, Jabatan Pendaftar, Bangunan Canselori, Universiti Sains Malaysia, 11800 Pulau Pinang, Malaysia.

xtel 1 300 888 876
xtel +604-6533196 
xfax +6046533328  
xemel admissions@usm.my  
xfb Student Admissions USM


tanye 
© Hak cipta terpelihara 2017 by Universiti Sains Malaysia.  |  ic account circle white 18dp 1x