ugm

SD00 - IJAZAH DOKTOR PERGIGIAN

INFO PROGRAM

Kursus DDS distrukturkan mengikut pendekatan pelbagai disiplin. Salah satu ciri‐ciri unik Pusat Pengajian Sains Pergigian adalah kurikulumnya yang bersepadu dan berasaskan kepada pendekatan masalah. Penekanan diberikan kepada pendekatan secara menyeluruh dari segi penjagaan pesakit di mana berkait rapat dengan keluarga dan masyarakat. Program ini akan dapat menimbulkan kesedaran di kalangan masyarakat dalam konteks yang lebih luas. Ia juga bertujuan untuk memupuk ciri‐ciri kepimpinan di kalangan profesional perubatan dalam penjagaan kesihatan gigi serta meneruskan pendidikan pergigian.

PROSPEK KERJAYA

● DOKTOR ● PENSYARAH ● USAHAWAN

Pin It

underlocal 01underlocal 02underlocal 03underlocal 04underlocal 05

 

side under local 01
side under local 02
side under local 03
side under local 04
side under local 05

SEKSYEN PENGAMBILAN PELAJAR
Bahagian Pengurusan Akademik, Jabatan Pendaftar, Bangunan Canselori
Universiti Sains Malaysia, 11800 Pulau Pinang, Malaysia.
xtel 1 300 888 876 / +604-6533196  | xfax +6046533328   |  xemel admissions@usm.my   |  xfb Student Admissions USM

tanye
  © Hak cipta terpelihara 2017 by Universiti Sains Malaysia.  |  ic account circle white 18dp 1x

SEKSYEN PENGAMBILAN PELAJAR
Bahagian Pengurusan Akademik, Jabatan Pendaftar, Bangunan Canselori, Universiti Sains Malaysia, 11800 Pulau Pinang, Malaysia.

xtel 1 300 888 876
xtel +604-6533196 
xfax +6046533328  
xemel admissions@usm.my  
xfb Student Admissions USM


tanye 
© Hak cipta terpelihara 2017 by Universiti Sains Malaysia.  |  ic account circle white 18dp 1x