ugm

SK13 - IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) (KEJURUTERAAN PEMBUATAN DENGAN PENGURUSAN)

INFO PROGRAM

Program Kejuruteraan Pembuatan dengan Pengurusan melatih jurutera Pembuatan yang berkemampuan mengaplikasikan prinsip saintifik terhadap rekabentuk dan pengeluaran barangan, rekabentuk sistem pembuatan dan pengurusan sumber pengeluaran (tenaga manusia, mesin dan kos). Untuk itu, program ini digarap untuk membentuk jurutera pembuatan yang boleh merekabentuk dan mengurus proses dan sistem untuk menghasilkan barangan yang memenuhi kehendak fungsi, berpiawai tinggi, tersedia di mana dan bila pelanggan mahukan, pada harga yang terbaik dan dengan cara yang bertanggungjawab. Graduan kami mendapat permintaan tinggi dalam syarikat multi‐ nasional dan nasional, dan juga dalam agensi kerajaan, meliputi bidang industri yang luas termasuk otomotif, pengeluaran, elektrikal dan elektronik, penyelenggaraan, semi‐konduktor, pembinaan, khidmat perunding kejuruteraan, institusi penyelidikan dan akademik. Jawatan Kejuruteraan yang ditawarkan kepada graduan kami termasuk jurutera projek, jurutera kualiti, jurutera industri, jurutera R&D, jurutera rekabentuk dan proses.

PROSPEK KERJAYA

● JURUTERA ● PENSYARAH

Pin It

underlocal 01underlocal 02underlocal 03underlocal 04underlocal 05

 

side under local 01
side under local 02
side under local 03
side under local 04
side under local 05

SEKSYEN PENGAMBILAN PELAJAR
Bahagian Pengurusan Akademik, Jabatan Pendaftar, Bangunan Canselori
Universiti Sains Malaysia, 11800 Pulau Pinang, Malaysia.
xtel 1 300 888 876 / +604-6533196  | xfax +6046533328   |  xemel admissions@usm.my   |  xfb Student Admissions USM

tanye
  © Hak cipta terpelihara 2017 by Universiti Sains Malaysia.  |  ic account circle white 18dp 1x

SEKSYEN PENGAMBILAN PELAJAR
Bahagian Pengurusan Akademik, Jabatan Pendaftar, Bangunan Canselori, Universiti Sains Malaysia, 11800 Pulau Pinang, Malaysia.

xtel 1 300 888 876
xtel +604-6533196 
xfax +6046533328  
xemel admissions@usm.my  
xfb Student Admissions USM


tanye 
© Hak cipta terpelihara 2017 by Universiti Sains Malaysia.  |  ic account circle white 18dp 1x