ugm

SK03 - IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) (KEJURUTERAAN KIMIA)

INFO PROGRAM

Kejuruteraan kimia merupakan bidang Kejuruteraan yang merangkumi hampir semua sektor industri operasi pembuatan, pembangunan produk dan pemprosesan. Bidang Kejuruteraan Kimia mendalami proses pengolahan tenaga dan bahan mentah kepada bentuk tenaga dan produk yang berguna seperti plastik, polimer, tekstil, makanan, farmaseutikal hinggalah kepada produk kosmetik. Jurutera kimia berperanan untuk mengadaptasi tindakbalas Kimia dari skala makmal ke skala pengeluaran industri dengan mengaplikasikan pengetahuan ilmu Matematik, Sains Fizik, Sains Kimia, Sains Biologi dan Teknologi Kejuruteraan. Program Kejuruteraan Kimia menekankan aspek kemahiran rekabentuk, pembinaan, kawalan operasi dan keselamatan loji Kimia dan proses.

PROSPEK KERJAYA

● JURUTERA ● PENYELIDIK ● PERUNDING ● PENSYARAH

Pin It

underlocal 01underlocal 02underlocal 03underlocal 04underlocal 05

 

side under local 01
side under local 02
side under local 03
side under local 04
side under local 05

SEKSYEN PENGAMBILAN PELAJAR
Bahagian Pengurusan Akademik, Jabatan Pendaftar, Bangunan Canselori
Universiti Sains Malaysia, 11800 Pulau Pinang, Malaysia.
xtel 1 300 888 876 / +604-6533196  | xfax +6046533328   |  xemel admissions@usm.my   |  xfb Student Admissions USM

tanye
  © Hak cipta terpelihara 2017 by Universiti Sains Malaysia.  |  ic account circle white 18dp 1x

SEKSYEN PENGAMBILAN PELAJAR
Bahagian Pengurusan Akademik, Jabatan Pendaftar, Bangunan Canselori, Universiti Sains Malaysia, 11800 Pulau Pinang, Malaysia.

xtel 1 300 888 876
xtel +604-6533196 
xfax +6046533328  
xemel admissions@usm.my  
xfb Student Admissions USM


tanye 
© Hak cipta terpelihara 2017 by Universiti Sains Malaysia.  |  ic account circle white 18dp 1x