ugm

IJAZAH SARJANA MUDA SASTERA (KEPUJIAN)

INFO PROGRAM

Geografi, Kesusasteraan, Sejarah

Program ini memberikan tumpuan kepada pengajian yang berkaitan dengan hal ehwal kemanusiaan mencakupi bidang-bidang peradaban kebudayaan, pemikiran dan daya cipta. Penyediaan program ini diharap dapat membolehkan pelajar mengenali masyarakat dan manusia sejagat. Program ini merangkumi kaedah-kaedah mengenal, menganalisis dan menyelesaikan masalah manusia dan kemanusiaan secara menyeluruh berteraskan masyarakat Malaysia yang meliputi aspek kebudayaan,sejarah, alam sekitar dan perhubungan dan kepentingannya dalam membina pembangunan dan perkembangan peribadi masyarakat Malaysia

PROSPEK KERJAYA

● GURU (PENSYARAH) ● PEGAWAI TADBIR DAN DIPLOMATIK ● PEKERJA SOSIAL

● PEGAWAI PERANCANG (BANDAR/WILAYAH/ALAM SEKITAR)

● SASTERAWAN/PENULIS/PENYUNTING

Pin It

underlocal 01underlocal 02underlocal 03underlocal 04underlocal 05

 

side under local 01
side under local 02
side under local 03
side under local 04
side under local 05

SEKSYEN PENGAMBILAN PELAJAR
Bahagian Pengurusan Akademik, Jabatan Pendaftar, Bangunan Canselori
Universiti Sains Malaysia, 11800 Pulau Pinang, Malaysia.
xtel 1 300 888 876 / +604-6533196  | xfax +6046533328   |  xemel admissions@usm.my   |  xfb Student Admissions USM

tanye
  © Hak cipta terpelihara 2017 by Universiti Sains Malaysia.  |  ic account circle white 18dp 1x

SEKSYEN PENGAMBILAN PELAJAR
Bahagian Pengurusan Akademik, Jabatan Pendaftar, Bangunan Canselori, Universiti Sains Malaysia, 11800 Pulau Pinang, Malaysia.

xtel 1 300 888 876
xtel +604-6533196 
xfax +6046533328  
xemel admissions@usm.my  
xfb Student Admissions USM


tanye 
© Hak cipta terpelihara 2017 by Universiti Sains Malaysia.  |  ic account circle white 18dp 1x