ugm

IJAZAH SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN)

INFO PROGRAM

Biologi, Fizik, Kimia, Matematik

Pelajar yang mengikuti program ini mempunyai peluang untuk membuat pengkhususan dalam bidang Biologi, Fizik, Kimia dan Matematik. Bidang disiplin pengkhususan tersebut berupaya melahirkan tenaga kerja berkepakaran yang boleh menjadi tulang belakang dalam pembangunan negara khususnya dalam bidang sains dan teknologi.

PROSPEK KERJAYA

● GURU (PENSYARAH) ● PEGAWAI KUALITI ● PEGAWAI ALAM SEKITAR

● KONSULAT ● PEGAWAI SAINS

Pin It

underlocal 01underlocal 02underlocal 03underlocal 04underlocal 05

 

side under local 01
side under local 02
side under local 03
side under local 04
side under local 05

SEKSYEN PENGAMBILAN PELAJAR
Bahagian Pengurusan Akademik, Jabatan Pendaftar, Bangunan Canselori
Universiti Sains Malaysia, 11800 Pulau Pinang, Malaysia.
xtel 1 300 888 876 / +604-6533196  | xfax +6046533328   |  xemel admissions@usm.my   |  xfb Student Admissions USM

tanye
  © Hak cipta terpelihara 2017 by Universiti Sains Malaysia.  |  ic account circle white 18dp 1x

SEKSYEN PENGAMBILAN PELAJAR
Bahagian Pengurusan Akademik, Jabatan Pendaftar, Bangunan Canselori, Universiti Sains Malaysia, 11800 Pulau Pinang, Malaysia.

xtel 1 300 888 876
xtel +604-6533196 
xfax +6046533328  
xemel admissions@usm.my  
xfb Student Admissions USM


tanye 
© Hak cipta terpelihara 2017 by Universiti Sains Malaysia.  |  ic account circle white 18dp 1x