pg

M.Ed (Offshore) - EDU *FOR MALAYSIAN ONLY

OVERVIEW

Objektif Program

 • Mengembangkan pemahaman yang terperinci dalam bidang pendidikan yang lebih spesifik seperti Pengajian Kurikulum, Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan, Pendidikan Bahasa Inggeris, Pendidikan Sains serta Teknologi Pendidikan dan Multimedia.
 • Memberi latihan dalam penyelidikan pendidikan, baik dalam suasana universiti mahupun dalam lapangan pekerjaan pelajar. Calon akan diberi latihan dan pendedahan dalam pelbagai kaedah penyelidikan agar dapat menggunakan kaedah yang sesuai dalam keadaan tertentu.
 • Memberi peluang kepada pelajar menggunakan pengalaman mereka bagi menganalisis dan membuat penyelidikan terhadap pelbagai perspektif, amalan dan aliran pemikiran dalam menangani masalah dan isu-isu pendidikan di peringkat nasional dan global.

Pengkhususan yang Ditawarkan Mengikut Pusat (Pengambilan September 2017 sahaja)

Tarikh tutup permohonan : 28 Ogos 2017

Politeknik Seberang Perai 

 • Sarjana Pendidikan (Pengajian Kurikulum)
 • Sarjana Pendidikan (Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan)
 • Sarjana Pendidikan (Pengajian Bahasa Inggeris (TESOL)

Petrosains@KLCC

 • Sarjana Pendidikan (Pengajian Kurikulum)
 • Sarjana Pendidikan (Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan)
 • Sarjana Pendidikan (Pendidikan Sains)

Maktab Rendah Sains MARA Kepala Batas

 • Sarjana Pendidikan (Pengajian Kurikulum)
 • Sarjana Pendidikan (Pendidikan Sains)
 • Sarjana Pendidikan (Teknologi Pendidikan dan Multimedia)

Maktab Rendah Sains MARA Kuching

 • Sarjana Pendidikan (Pengajian Kurikulum)
 • Sarjana Pendidikan (Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan)

Penawaran Kursus

Calon wajib mendaftar sebanyak 40 unit yang terbahagi kepada dua komponen:

 • Kerja kursus (24 unit)
 • Penyelidikan (16 unit)
KOMPONEN KERJA KURSUS KURSUS/UNIT KOMPONEN PENYELIDIKAN KURSUS/UNIT

Kursus Pengkhususan

(Kursus Teras)

Kursus Pengembangan Ilmu

(Kursus Elektif)

2 kursus

(8 unit)

4 kursus

(16 unit)

Komponen Kemahiran Penyelidikan

(Kursus Teras)

Projek Penyelidikan

2 kursus

(8 unit)

(8 unit)

JUMLAH

6 kursus

(24 unit)

JUMLAH

3 kursus

(16 unit)

Tiga jenis kursus yang ditawarkan:

Kursus Pengkhususan (9-16 unit)

Calon perlu memilih 2 kursus pengkhususan mengikut bidang pengkhususan.

Pengajian Kurikulum

 • Pengekalan Inovasi Kurikulum
 • Pemikiran dan Pemahaman Guru Terhadap Kurikulum dan Pedagogi

Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan

 • Dinamik Organisasi Pendidikan
 • Pengurusan Tenaga Manusia dalam Organisasi Pendidikan

Pendidikan Bahasa Inggeris (TESOL)

 • Theory and Practice of TESOL
 • Issues in Teacher Education for TESOL

Pendidikan Sains

 • Sains, Teknologi dan Pendidikan
 • Pembelajaran Konsep dan Pengajaran Sains
 • Teori- Teori Pengajaran dan Pembelajaran Matematik

Teknologi Pendidikan dan Multimedia

 • Pandangan Alternatif Terhadap Pengajaran dan Pembelajaran
 • Strategi- Strategi Pengajaran
 • Multimedia dalam Pendidikan
 • Teknologi Maju dalam Pendidikan

Kursus Pengembangan Ilmu (16 unit)

Calon perlu mengambil 4 kursus pengembangan ilmu. Kursus ini bertujuan untuk memperluaskan pengetahuan pendidikan calon melangkaui bidang pengkhususan mereka.

 • Pendidikan dan Pembangunan
 • Pengajian Keberkesanan Sekolah
 • Pengajian Kurikulum
 • Pengajian Pendidikan Guru

Kursus Kaedah Penyelidikan dan Statistik (8 unit)

Calon perlu mengambil dua kursus wajib bagi membolehkan calon menguasai penyelidikan pendidikan serta kemahiran analisis statistik.

 • Statistik dalam Pendidikan
 • Kaedah Penyelidikan dalam Pendidikan

Komponen Penyelidikan (8 unit)

Setiap calon perlu menjalankan projek penyelidikan kecil dalam bidang pengkhususan.

ADMISSION REQUIREMENTS

 • Calon mesti mempunyai Ijazah Sarjana Muda dengan Kepujian (sekurang-kurangnya Kelas Dua Rendah atau PNGK 2.75 atau setaraf dengannya) DAN
 • Sekurang-kurangnya 2 tahun pengalaman mengajar atau pengalaman berkaitan dengan bidang pendidikan.

LANGUAGE REQUIREMENTS

*Not Applicable

DURATION

 • Part Time : 4 Semesters / 24 Months

*Kuliah dan tutorial bagi Politeknik Seberang Perai dan MRSM Kepala Batas : Setiap Sabtu mengikut kalendar akademik USM

*Kuliah dan tutorial bagi Petrosains dan MRSM Kuching : Sabtu dan Ahad berselang minggu mengikut kalendar akademik USM

FEES

** Fees are subject to change

Pin It

iconpost 01iconpost 02iconpost 03iconpost 04iconpost 05

 

side postgraduate 01
side postgraduate 02
SIDEBAR Av2 03
SIDEBAR Av2 04
SIDEBAR Av2 05

Institute of Postgraduate Studies
Universiti Sains Malaysia, 11800 Penang, Malaysia
xtel +604 653 2606  | xfax +604 653 2940  |  xemel admission_ips@usm.my

tanye  © Copyright 2017 by Universiti Sains Malaysia. All Rights Reserved.  |  ic account circle white 18dp 1x

Institute of Postgraduate Studies
Universiti Sains Malaysia, 11800 Penang, Malaysia
xtel +604 653 2606 
xfax +604 653 2940 
xemel admission_ips@usm.my


tanye 
© Copyright 2017 by Universiti Sains Malaysia. All Rights Reserved.  |  ic account circle white 18dp 1x